Montované haly 
Výroba montovaných hal

Montované haly, vyráběné firmou stany haly Kunovský s.r.o., jsou modulární systém, určený pro snadnou a rychlou montáž a nenákladné řešení vašich aktuálních požadavků.

Velikosti i rozměry hal jsou variabilní, mnohostranné použití je pak nespornou výhodou všech námi dodávaných montovaných hal.

Vyrábíme montované haly

Každá z uvedených konstrukcí hal je specifická jak svým užitím, tak svou funkčností. Vzhled je dán tvarem a použitým druhem opláštění. K opláštění hal používáme nejčastěji vysokopevnostní průmyslovou textilii. Další možností opláštění haly je trapézový plech. Častá je kombinace těchto materiálů.

Montované haly s ocelovou konstrukcí jsou určeny k dlouhodobému využití na pevném podkladu – sklady, jízdárny, výrobní prostory, haly pro zemědělské účely – ustájení, výstavní prostory….

Montované haly s duralovou konstrukcí najdou uplatnění jako dočasné přístřešky, sklady, montovací prostory, konferenční a výstavní prostory, dočasné obchody či jízdárny na místech s krátkodobým předpokladem využití

Všechny uvedené typy montovaných hal nejsou zateplené, případně s lehkým vnitřním zateplovacím pláštěm.

Výhodou lehké montované haly snadná montáž, díky které ji lze v krátké době nejenom složit, ale i rozebrat a přemístit. Montované haly nevyžadují žádné  základy, postavíte je na jakékoli zpevněné ploše. Doporučujeme však asfaltové nebo betonové plochy převyšující okolní terén alespoň o 10 cm.

  Pro ukotvení našich montovaných hal lze využít ocelové hřeby nebo kotvící techniku v podobě ocelových nebo chemických kotev.

  Šířka čela montovaných hal, které dodáváme, je od 4 do 40 m. Jejich délka není omezena. Krok mezi jednotlivými částmi konstrukce je 2,5 – 5 m, standardní výška bočnice je 3 m – popř. lze i více.

  Volitelnou výbavou našich montovaných hal jsou mechanické vstupy, vjezdy, vrata, ventilační otvory.

  Jako doplňkové služby pro vás zajistíme:

  • klimatizaci dodané haly
  • okna a prosvětlovací plochy
  • ventilační otvory
  • osvětlení a elektroinstalaci
  • vrata rolovací
  • servisní (únikové) vstupy
  • podlahu
  • zabezpečovací systém a signalizace

   pronájmy Kunovský s.r.o.

   Zámecká 6
   664 41 Troubsko

   IČO:
   63480468

   Telefon:
   +420 775 581 821

   E-mail:
   lenka@kunovsky.cz

   Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

   stany haly Kunovský s.r.o.

   Zámecká 6
   664 41 Troubsko

   IČO:
   26260085

   Telefon:
   +420 777 581 822

   E-mail:
   vyroba@kunovsky.cz 

    

   Vjezd do areálu z ulice U Lednice